Koleksi Sensasi

Bahasa Melayu Brunei

Bahasa Melayu-Brunei digunakan sebagai bahasa perantaraan oleh orang-orang Melayu berketurunan Brunei yang bermastautin di negara Brunei Darussalam, Wilayah Persekutuan Labuan, dan sesetengah tempat di negeri Sabah dan Sarawak.(Yang berdekatan dengan Brunei)Walaupun orang-orang Melayu Brunei itu bertaburan di seluruh negeri Sabah dan Sarawak, mereka tidak terpengaruh dengan dialek-dialek Melayu yang lain seperti dialek Melayu-Sarawak dan bahasa Kedayan (dialek Melayu-Sabah) walaupun dialek-dialek tersebut dituturkan secara meluas oleh orang-orang Melayu Sarawak dan orang-orang Kedayan.


Kejadian ini adalah jauh berbeza dengan apa yang berlaku di Semenanjung Malaysia kerana kepadatan penduduk yang pesat di semenanjung telah mendorong kepada berlakunya percampuran bahasa antara setiap suku Melayu di mana setiap suku dapat memahami bahasa pertuturan suku yang lain.


Bentuk muka bumi di Pulau Borneo yang bergunung-ganang telah menghalang penyebaran dialek Melayu-Brunei ke luar sempadan negaranya. Disebabkan itu, dialek Melayu-Brunei hanya mempunyai sebuah pusat penyebaran dan perkembangannya, iaitu Bandar Seri Begawan. Wilayah Persekutuan Labuan tidak dikira sebagai pusat penyebaran dialek Melayu-Brunei di luar negara disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, kedudukan pulau tersebut yang terlalu hampir dengan Brunei selain berlakunya penyebaran bahasa Kedayan di situ (kerana lokasi W.P Labuan juga berdekatan dengan negeri Sabah).

Jika dibandingkan Bahasa Melayu yang terdapat di Semenanjung, dengan Bahasa Melayu Brunei.. terdapat perbezaan yang ketara daripada segi sebutan atau telor percakapan, malahan, Bahasa Melayu Brunei juga mempunyai istilah sendiri yang berbeza dengan Bahasa Melayu.

Kebiasaanya, Bahasa Melayu Brunei yang mempunyai imbuhan dan istilah yang mempunyai huruf 'E' dalam Bahasa Melayu Standard akan di gantikan dengan huruf 'A'ataupun 'I'. Dan huruf 'O' di tukar kepada huruf 'U' Bahasa Brunei hanya menggunakan huruf vokal 'A', 'I', dan 'U' dam mempunyai 16 huruf vokal iaituB, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, dan Y.Manakala, huruf F, Q, V, Z langsung tidak wujud dalam Bahasa Melayu Brunei

Huruf 'E' di tukar menjadi 'A':
Ketawa: Katawa
Kelakar: Kalakar
Kemari: Kamari
Belum: Balum
Entah: Antah
Sengal: Sangal

Huruf 'E' di tukar menjadi 'I':
Leher: Lihir

Huruf 'O' kepada huruf 'U'
Bola: Bula
Kopi: Kupi
Topi: Tupi

Kata Ganda dalam Bahasa Brunei:
Terlentang: Layah-layah
Menari/Lompat-lompat: Alai-alai
Senyum-senyum:  Kidum-Kidum
Duduk-duduk: Punduk-punduk
__________: Kurabat-Kurabat
Kibar-kibar: Kibar-kibar
Bunyi bising (bunyi hujan turun): Gurut-gurut
Bunyi Motor:  Lasing-lasing
Sesak Nafas: Singap-singap
Ragu-ragu:  Anggah-anggahan
Alang-alang: Alang-alang
Tak sama: Ali-ali
Kata Ganda Berirama dalam Bahasa Melayu Brunei


Bunyi bising (bunyi hentakan dinding dll): Lakap-lagur
Tak Rata: Biut-bimbang
_______: Sintak-Babut
_______: Jungkang-Kalai
Terbaring/baring: Guring-Limpang
Lalu-lalang: Kuai-Libai

Bahasa Brunei mumpunyai IstilahTersendiri bagi menyatakan sesuatu:
Asma: Ampus
Baik: Bisai
Bergurau: Baibun
Berlari: Berlusir
Basah: Damal(Kain)
Cakap: Kurapak
Hari akan datang: Kandila
Jemur: Isis
Intai: Subuk
Kemahuan yang mesti dilaksanakan: Pagat
Kotor: Kamah
Lalu: Limpas
Lekat: Rakat
Letih: Ngalih
Mendung: Limbu
Nakal: Baulah/Gauk
Panggil: Lagau
Pulang: Mulih
Pondok: Sulap
Pusing(U-turn): Pirau
Sibuk: Gagau
Senyap: Sanyam
Stor: Durung
Tadi: Antadi
Tak: Inda
Takut: Ijab
Terlampau: Sandi
Tersungkur: Tahabab
Ya: Awu

Bahasa Inggeris yang di"Brunei"kan:
Icebox: Isbuk
Kittle: Kitil
Round: Liun
Worry: Beuri

Selain itu.. Bahasa Brunei juga mempunyai Kata Ganti Diri yang tersendiri, Contohnya:
Awak: Kadikau
Kita: Kitani
Mereka: Bisdurang
Saya: Kadiaku

Mana kala, imbuhan bagi Bahasa Melayu brunei adalah 'Mem' di tukar kepada 'Mam', seperti: 
Membawa: Mambawa
Membantu: Mambantu

Imbuhan 'Me' di tukar kepada 'Ma' seperti:
Melihat: Malihat(Mamistar)
Melatih: Malatih
Meminta: Maminta
Memasak: Mamasak
Menegur: Managur 

Imbuhan 'Ter' di tukar kepada 'Ta' seperti:
Terlanggar: Talanggar
Terlihat: Taliat
Tertidur: Tatidur

Imbuhan 'Diper' di tukar kepada 'Dipa' seperti:
Diperbuat: Dipabuat
Biasanya huruf 'R' dalam imbuhan tersebut akan digugurkan.

Ada juga huruf di depan bagi perkataan-perkataan tertentu di gugurkan, khususbya huruf 'H' seperti:
Hampir: Ampir
Hantu: Antu
Hilang: Ilang

Istilah Bahasa Melayu Brunei bagi nama Binatang
Ambatar: Ulat Sagu
Ambuk: Monyet
Ambutit: Berudu
Basing: Tupai
Cacak: Cicak
Dalus: Kepah
Gahak: Gagak
Galang Tugi: Ulat Gonggok
Harimau: Arimau
Karabau: Kerbau
Kulirangga: Kerengga
Kuyuk: Anjing
Lauk Dalak: Ikan Haruan
Lauk Karuk: Ikan Puyu
Lauk Siajin: Ikan Talapia
Lebah: Karawai
Nandung: Pepatung
Patu: Itik
Payau: Rusa
Tambuk Lihir: Lintah Bulan


http://kadiakupunyastyle.blogspot.com/2010/05/bahasa-melayu-brunei.html