Koleksi Sensasi

Penjara Alcatraz


Penjara ini lebih dikenali sebagai "The Rock", atau "Devil Island" di bangun pada tahun 1920-an segala ketidakselesaan ada di penjara ini, terletaknya yang berada di tengah pulau membuat banduan terputus hubungan antara keluarga bukan hanya itu sahaja juga perlu mendapatkan tekanan mental kejamnya dari warden dan ketua warden membuat peraturan yang sunguh tidak berperikemanusian anataranya mereka dilarang saling bercakap cakap antara sendiri jika ketahui mereka akan di pukul oleh Banduan yang gila di dalam penjara akibat tekanan mental ini semua hak asasi manusia telah di langar di penjara ini dan pada tahun 1963 penjara ini ditutup untuk selamanya.