Koleksi Sensasi

Isbal Dan Hukumnya

Isbal ertinya melabuhkan pakaian hingga menutupi buku lali, dan hal ini terlarang secara tegas baik kerana sombong atau pun tidak. Larangan isbal bagi lelaki telah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Maka selayaknya bagi seorang muslim yang redha Islam sebagai agamanya, menjauhi larangan ini. Namun ada sebahagian kalangan yang dianggap berilmu menolak isbal dengan alasan yang rapuh seperti kalau tidak sombong maka dibolehkan. 
Sebagai penjelasan, dipaparkan definisi Isbal, beberapa hadis Rasulullah SAW serta ulasan Ustaz Azhar Idrus mengenainya. Wallahua'lam..

DEFINISI ISBAL

Isbal secara bahasa (bahasa Arab) adalah masdar dari asbala, yusbilu, isbalan, yang bermakna irqaa’an ertinya menurunkan, melabuhkan atau memanjangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul A’robi RA dan selainnya adalah; memanjangkan, melabuhkan dan menyentuh tanah, baik kerana sombong ataupun tidak.
(Rujukan:  Lisanul ’Arob Ibnul Manzhur II/321, Nihayah Fi Ghoribil Hadist Ibnul
Atsir 2/339).

BATAS PAKAIAN MUSLIM

Salah satu kewajipan seorang muslim adalah meneladani Rasuullah SAW dalam segala perkara, termasuk dalam permasalahan pakaian. Rasulullah SAW telah memberikan batas-batas syar’ie terhadap pakaian seorang muslim, perhatikan hadis-hadis berikut:
  • Rasulullah SAW bersabda: "Keadaan kain sarung seorang muslim hingga setengan betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga diatas buku lali, dan apa yang turun dibawah buku lali maka bahagiannya di neraka. Barangsiapa yang menarik pakaiannya kerana sombong maka Allah tidak akan melihatnya." (HR. Abu Dawud 4093, Ibnu Majah 3573, Ahmad 3/5, Malik 12, disahihkan oleh Al-Albany dalam Al-Misykah 4331).
  • Berkata Syaroful Haq Azhim Abadi R.A.: "Hadis ini menunjukkan bahwa yang Sunnah hendaklah kain sarung seorang muslim hingga setengan betis, dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas buku lali, apa saja yang di bawah buku lali maka hal itu terlarang dan haram". (’Aunul Ma’bud 11/103).
  • Dari Hudzaifah R. A. beliau berkata: Rasulullah memegang otot betisku lalu bersabda: "Ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan maka boleh lebih bawah lagi. Jika engkau masih enggan juga maka tidak ada hak bagi kain sarung pada buku lali. (HR. Tirmidzi 1783, Ibnu Majah 3572, Ahmad 5/382, Ibnu Hibban 1447. Dishohihkan oleh Al-Albany dalam As-Shohihah 1765).